Świadczenia rodzinne – nowy okres wnioskodawczy

Świadczenia rodzinne – nowy okres wnioskodawczy

Sprawę załatwia:

Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Bodzentyńska 32/40, tel. +48 41 343 21 33, +48 604 767 079, +48 606 846 945 – infolinia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że przyjmowanie wniosków rodziców ubiegających się o pomoc z programu „Dobry Start” i „Rodzina 500+” oraz świadczenia rodzinne rozpocznie od:

  • 1 lipca w formie elektronicznej poprzez strony: emp@tia, bankowość elektroniczną lub ZUS PUE,
  • 1 sierpnia w formie papierowej: w punktach przyjęć lub pocztą.

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na każdą pociechę.
Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. r.ż.

Ważne!: Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymują także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od 1 lipca 2019 r. dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Zapoznaj się:

 

Skip to content