Szablon

Home / Szablon

Willa przy ul. Nowowiejskiej

SZABLON

Symbol: MOPR
Adres: ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce
Piętro: I
Pokoje: 15-22
Kierownik:
Zastępca kierownika:
Godziny pracy: poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00
wtorek – piątek w godz. 7:30 – 15:30
Praca w terenie: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10:00 – 14:00
Przyjęcia interesantów: poniedziałek w godz. 8:00 – 10:00 i 14:00 – 16:00
wtorek, czwartek i piątek w godz. 8:00 – 10:00 i 14:00 – 15:30
środa – bez przyjęć interesantów
(jedynie w sprawach interwencyjnych)
 • + 48 41
 • @mopr.kielce.pl
Do zadań Rejonu Opiekuńczego „Śródmieście” należy:

 • zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin wymagających wsparcia oraz aktywizowanie ich do życiowego usamodzielnienia się, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
 • analiza i ocena zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu oraz rozwijaniu lokalnych i regionalnych programów pomocy społecznej  mających na celu podniesienie jakości życia,
 • wydawanie decyzji administracyjnych przyznających świadczenia z pomocy społecznej,
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych klientów rejonów opiekuńczych w systemie TT POMOC na podstawie wywiadów środowiskowych,
 • przygotowanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczącej odwołań od decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie spraw dot. zwrotu świadczeń mieszkańcom innych gmin,
 • prowadzenie korespondencji w sprawach dot. indywidualnych klientów,
 • współpraca z podmiotami środowiska lokalnego na rzecz pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych.
Zapoznaj się:

Rejon Opiekuńczy „Śródmieście”

Wykaz ulic w mieście Kielce objętych działaniem Rejonu Opiekuńczego „Śródmieście” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Skip to content