Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Świętokrzyski Klub Abstynentów “RAJ” w Kielcach

Kielce, 06.06.2019

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Oferta Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „RAJ” na realizację zadania pod nazwą „Organizowanie akcji w mieście przez placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Kielce przy Świętokrzyskim Klubie Abstynentów „RAJ” w terminie 24.06.2019 r. – 01.09.2019 r., składana w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.”.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content