Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób niewidomych i słabo widzących – Klub Seniora PZN

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta: Prezydent Miasta Kielce
Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób niewidomych i słabo widzących – Klub Seniora PZN
Nazwa oferenta: Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski
stowarzyszenie, nr KRS 0000061237,
nr NIP: 657-22-76-108; nr REGON: 291130145,
adres: ul. Czerwonego Krzyża 3, Kielce 25-353,
tel.: 41 344-88-38 faks: 41 344-88-38,
e-mail: pzn-kielce@o2.pl http:// www.pzn.org.pl/okreg-swietokrzyski.html,
nr konta bankowego PEKAO SA Oddział Kielce 19 1240 4416 1111 0000 4955 0485
Nazwa jednostki bezpośrednio wykonującej działanie: Polski Związek Niewidomych Koło Kielce, ul. Bukowa 10 25-524 Kielce
tel.: 690 895 882, e-mail: kontakt@pznkielce.org.pl
Termin realizacji zadania publicznego: Data rozpoczęcia 01.04.2021 Data zakończenia 28.06.2021
Tryb składania oferty: Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów: Prezes Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych Marian Zakrzewski
V-ce Prezes Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych Jerzy Dobrowolski

(…)

Pełny dokument w załączniku

 

Skip to content