Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Rehabilitacja, wypoczynek nad morzem

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta: Prezydent Miasta Kielce
Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Tytuł zadania publicznego: Rehabilitacja, wypoczynek nad morzem.
Nazwa oferenta: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Odział Wojewódzki w Kielcach

Forma prawna: Stowarzyszenie rejestrowe
KRS 0000011478
ul. Artwińskiego 3c
25-734 Kielce
697-971-923
psd.kielce@wp.pl

Nazwa jednostki bezpośrednio wykonującej działanie: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Odział Wojewódzki w Kielcach

 

ul. Artwińskiego 3c
25-734 Kielce

Termin realizacji zadania publicznego: Data rozpoczęcia: 02.05.2022 r. Data zakończenia: 30.06.2022 r.
Tryb składania oferty: art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej):

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Krystyna Staniszewska, tel: 697-971-923, psd.kielce@wp.pl
Skip to content