Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski na rzecz Polski Związek Niewidomych Koło Kielce

Kielce, 11.06.2019

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Oferta Polskiego Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski na rzecz jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie tj. Polskiego Związku Niewidomych Koło Kielce na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób niewidomych i słabo widzących – Klub Seniora PZN” w terminie 01.07.2019 r. – 25.09.2019 r., składana w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.”.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content