Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób niewidomych i słabowidzących – Klub Seniora PZN

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 
Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta: Prezydent Miasta Kielce
Rodzaj zadania publicznego: Z zakresu pomocy społecznej
Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób niewidomych i słabowidzących – Klub Seniora PZN
Nazwa oferenta: Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski

Forma prawna: Stowarzyszenie
KRS 0000061237
ul. Czerwonego Krzyża 3
25-353 Kielce
41 344-88-38
www.pzn.org.pl/okreg-swietokrzyski.html
pzn-kielce@o2.pl.pl

Nazwa jednostki bezpośrednio wykonującej działanie: Polski Związek Niewidomych Koło Kielce

ul. Bukowa 10

25-524 Kielce

Termin realizacji zadania publicznego: Data rozpoczęcia: 04.04.2022 r. Data zakończenia: 30.06.2022 r.
Tryb składania oferty: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej):

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Marian Zakrzewski, tel: 690-895-882, kontakt@pznkielce.org.pl
Skip to content