Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – z zakresu wspierania rodziny – Językowa świetlica artystyczno – sportowa dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta: Prezydent Miasta Kielce
Rodzaj zadania publicznego: Z zakresu wspierania rodziny
Tytuł zadania publicznego: “Językowa świetlica artystyczno – sportowa dla dzieci i młodzieży z Ukrainy”
Nazwa oferenta: Fundacja Instytut Rozwoju Rynku w Kielcach, ul. Bp. Jaworskiego 4/1, 25-430 Kielce.
Adres do korespondencji: ul. Bp. Jaworskiego 4/1, 25-430 Kielce.
Nazwa jednostki bezpośrednio wykonującej działanie: Fundacja Instytut Rozwoju Rynku w Kielcach, ul. Bp. Jaworskiego 4/1, 25-430 Kielce
Termin realizacji zadania publicznego: Data rozpoczęcia: 21.03.2022 r. Data zakończenia: 17.06.2022 r.
Tryb składania oferty: Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej): Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów:
Aleksandra Klusek – Gębska
tel: 885 – 735 – 920
e-mail: adekwatna@poczta.onet.pl

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content