Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Kielce, 06.05.2019

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Oferta Świętokrzyskiego Towarzystwa Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Kielcach, ul. Ściegiennego 207 na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Po zdrowie na konie” w terminie 17.06.2019-24.08.2019 złożoną w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

 

Skip to content