Informacja o rozstrzygnięciu – Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24

Kielce dn.06.05.2019 r.
MOPR/ZP/341/10/2019

INFORMACJA

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 ze zm.) informuje, że postępowanie p.n.  Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 o część przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3, 25-001 Kielce w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Maluch + 2019 zostało rozstrzygnięte w dniu 06.05.2019 r.

Wykonawcą została firma: NADI –BUD Mariusz Grabka, 25-645  Kielce, ul. Piekoszowska 283 z ceną ofertową 2 490 000,00 zł brutto. Oferta otrzymała 100 punktów (60 punktów w kryterium ceny i 40 punktów w kryterium – doświadczenie kierownika budowy).

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content