Dodatek energetyczny – nowe stawki

Dodatek energetyczny – nowe stawki

Dział ds. Dodatków Mieszkaniowych MOPR w Kielcach informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2019 Minister Energii ogłosił w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 maja 2019 do dnia 30 kwietnia 2020, który wynosi:

  • 11,37 zł miesięcznie dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną,
  • 15,80 zł miesięcznie dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób,
  • 18,96 zł miesięcznie dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób.

 

 

Skip to content