W Kielcach zamieszka repatriantka ze Wschodu

W Kielcach zamieszka repatriantka ze Wschodu

W czwartek, 7 marca, przyjechała do Kielc repatriantka ze Wschodu, przebywająca dotychczas w Ośrodku Adaptacyjnym dla Repatriantów w Pułtusku. Władze Kielc odpowiedziały tym samym na apel premiera rządu o przyjmowanie repatriantów z terenów dawnego Związku Radzieckiego, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zobowiązania do zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Miasta Kielce rodziny repatriantów. Ratusz przygotował dla pani mieszkanie w centrum Kielc. Następnie Miejski Zarząd Budynków wyremontował mieszkanie ze środków pozyskanych z MSWiA. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wyposażył je w niezbędny sprzęt i meble pozyskane od pracowników MOPR oraz darczyńców.

– W lutym br. otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, że jedna z osób przebywająca w ośrodku adaptacyjnym dla repatriantów zdecydowała się zamieszkać w Kielcach. Pani jest emerytką, zamieszka w centrum Kielc przy ulicy Koziej, tam dostanie od miasta mieszkanie jednopokojowe z kuchnią i łazienką o powierzchni 44 metrów – przyznaje Agata Kalita, dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa w kieleckim ratuszu.

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wyposażył je w meble i podstawowy sprzęt. Na pozostałe zakupy zainteresowana może się ubiegać o rządową dotację do 6 tysięcy złotych. Repatrianci, mają emerytury, ale nie wiemy w jakiej wysokości, czy wystarczą im na utrzymanie. Mogą, tak jak wszyscy kielczanie, ubiegać się w razie potrzeby o wsparcie socjalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych – przyznaje Dorota Ławniczak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

– Korzystając z okazji składam szczególne podziękowanie za wkład w przygotowanie mieszkania pracownikom Ośrodka: Małgorzacie Ozdze-Zagdan, Katarzynie Gonciarz, Jolancie Łukasiewicz, Justynie Pańszczyk, Jackowi Jamrożkowi i pracownikom Warsztatu MOPR – dodaje Dorota Ławniczak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach kieruje serdeczne podziękowanie za zaangażowanie w wyposażenie mieszkania do radnej Rady Miasta Kielce Katarzyny Zapały oraz do Producenta Mebli Łazienkowych „Posłowski” Kinga Posłowska.

 

 

Skip to content