Wieloosobowe stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Home / Wieloosobowe stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Wieloosobowe stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Symbol: „Bhp.”
Adres: 25–507 Kielce, ul. Henryka Sienkiewicza 34, II piętro, pok. 5
Inspektor: Andrzej Mistal
Agata Dubik
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30

Do podstawowych zadań Wieloosobowego stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej należy

1) sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi bieżących i okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
2) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowych,
3) udział w dochodzeniach powypadkowych,
4) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
5) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny i ochrony przeciwpożarowej,
6) nadzór nad całością spraw związanych z monitoringiem oraz ochroną osób i mienia Ośrodka.

Opracował: Wieloosobowe stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, stan na dzień 04-04-2024

Skip to content