Wybór oferty najkorzystniejszej: Usługa doręczania przekazów pieniężnych/pocztowych dla Klientów miejskiego ośrodka pomocy rodzinie w Kielcach w 2021 roku”

Numer postępowania: MOPR/22/2020
Kielce, dnia 23.12.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2, informuje, że w dniu 21.12.2020 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „USŁUGĘ DORĘCZANIA PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH / POCZTOWYCH DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W KIELCACH W 2021 ROKU”, numer postępowania MOPR/22/2020.

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 23.12.2020 r.

 (…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content