Zarządzenie Nr 80/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 6 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2019
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 6 marca 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych miasta na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce
|do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

(…)

Zapoznaj się:

Skip to content