Wypłaty świadczenia wychowawczego

Wypłaty świadczenia wychowawczego

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że wypłaty świadczenia wychowawczego z wniosków złożonych od dnia 1 lipca 2019 roku realizowane będą zgodnie z zapisami ustawowymi w lipcu, sierpniu i wrześniu odrębnymi listami wypłat w ostatnich dniach każdego miesiąca (tj. 29-31 lipca, 28-30 sierpnia, 26-30 września) według kolejności złożenia i rozpatrzenia sprawy.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach dołoży wszelkich starań, aby od miesiąca października stworzony został jak w latach ubiegłych, stały alfabetyczny harmonogram wypłat.
Ponadto, w związku ze znacznym wzrostem liczby świadczeniobiorców informujemy, że od miesiąca października nie będzie możliwości przyspieszania wypłat świadczenia wychowawczego oraz tworzenia wcześniejszych list wypłat.

Wypłaty świadczenia Dobry Start realizowane będą w tych samych terminach, co nowe świadczenia wychowawcze.

Skip to content