Wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach na potrzeby utworzenia Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej”

Numer postępowania: MOPR/6/2020

Kielce, dnia 06.04.2020 r.

„Wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Niestachowskiej 17  w Kielcach na potrzeby utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej”

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content