ZAPYTANIE OFERTOWE NR MOPR/SAB+/3/2024 Dostawa wyposażenia do 3 mieszkań na terenie miasta Kielce w ramach projektu „SAB+ Skuteczna Aktywacja Bezdomnych”

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach 25-544 Kielce ul. Studzienna 2

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie i ewentualny montaż (jeżeli jest wymagany) wyposażenia do 3 mieszkań na terenie miasta Kielce prowadzonych w ramach Projektu „SAB+ Skuteczna Aktywacja Bezdomnych” realizowanego z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodziny oraz pieczy zastępczej.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

 

Skip to content