Zapytanie ofertowe – Obsługa elektronicznych kart płatniczych do wydawania posiłków

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU

1. ZAMAWIAJĄCY : Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :  opieka autorska i utrzymanie systemu umożliwiającego obsługę elektronicznych kart płatniczych do wydawania posiłków klientom MOPR w gminie Kielce w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., a także obsługa kart płatniczych w Systemie i zasady wyposażenia placówek usługodawców MOPR

(…)
Skip to content