Zapytanie ofertowe – ochrona, monitorowanie sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru, nadajnik radiowy do monitoringu

                                                          ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU

1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) ochrona
a) monitoring 55 obiektów wyposażonych w instalację alarmową położonych przy ulicach:
1. Studzienna 2
2. Studzienna 2 Dział ds. Informatyki
3. Ośrodek Korekcyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy ul. Wiśniowa 3
4. Dział Usług ul. Wiśniowa 4
5. Dział Usług ul. Wiśniowa 6
6. Magazyn MOPR ul. 1-go Maja 196
7. Magazyn MOPR ul. Turystyczna 1
8. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Zamenhofa 4
9. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Miodowa 7
10. Rejon Opiekuńczy „Szydłówek” ul. Miodowa 7
11. Rejon Opiekuńczy „Herby” ul. 1-go Maja 196
12. Rejon Opiekuńczy „Białogon”, „Barwinek-Baranówek”, Dział Projektów Strukturalnych ul. Kołłątaja 4
13. Rejon Opiekuńczy „Śródmieście” ul. Kościuszki 25
14. Rejon Opiekuńczy „Os. Jagiellońskie” ul. Sienkiewicza 68
15. Rejon Opiekuńczy „KSM” ul. Wawrzyńskiej 20
16. Rejon Opiekuńczy „Czarnów” ul. Piekoszowska 39
17. Rejon Opiekuńczy „Uroczysko” ul. Gabrieli Zapolskiej 7
18. Rejon Opiekuńczy „Za Torami” ul. 1-go Maja 196
19. Klub Seniora ul. Kostki 4A
20. Klub Seniora ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 76
21. Klub Seniora ul. Hoża 39
22. Klub Seniora Al. Legionów 5
23. Klub Seniora ul. Żeromskiego 44
24. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Wesoła 51
25. Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera Al. Legionów 5
26. Filia Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera ul. J.N Jeziorańskiego 53
27. Dział Dodatków Mieszkaniowych ul. Bodzentyńska 32/40
28. Dział Świadczeń Rodzinnych i Dział Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego ul. Targowa 18
29. Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodka Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” nr 1 ul. Konopnickiej 5
30. Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodka Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” nr 2 ul. Konopnickiej 5
31. Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodka Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” nr 3 ul. Konopnickiej 5
32. Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodka Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” ul. 1-go Maja 196
33. Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodka Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” ul. Ściegiennego 270D
34. Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodka Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” ul. Sandomierska 12
35. Jadłodajnia 11.30 ul. Bodzentyńska 32/40
36. Jadłodajnia 11.30 ul. Piekoszowska 32
37. Jadłodajnia 11.30 ul. Żeromskiego 51
38. Towarzystwo Dobroczynności ul. Kościuszki 25
39. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Reumatyków i Sympatyków „ARNIKA” ul. Kościuszki 25
40. Zespół ds. Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Bukowa 18
41. Świetlica Środowiskowa Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców ul. Chęcińska 3
42. Przedszkole Sióstr Salezjanek ul. Chęcińska 3
43. Dział Usług ul. Bukowa 14
44. Klub Seniora ul. Naruszewicza 23
45. Klub Seniora ul. Tujowa 2
46. Budynek ul. Posłowicka 98
47. Dział Bezdomności ul. Mielczarskiego 51
48. Rejon Opiekuńczy „Centrum” ul. Warszawska 29
49. Klub Senior+ ul. Warszawska 151
50. Dział ds. Doradztwa Metodycznego i Sprawozdawczości ul. Sienkiewicza 34
51. Ośrodek Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” Filia Klubu Seniora ul. Marszałkowska 12
52. Miejsce aktywności mieszkańców „MAM” ul. 1-go Maja 238
53. MOPR ul. Kościuszki 25
54. Żłobek Zakładowy ul. os. Na Stoku 42A
55. Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny dla Osób Bezdomnych ul. Żniwna 4
Skip to content