Zapytanie ofertowe – sondaż rynku – Szkolenie okresowe z zakresu bhp i ppoż. oraz udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU

1.      ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2

2.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Szkolenie okresowe z zakresu bhp i ppoż. oraz udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej
dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno-biurowych oraz pracowników na stanowiskach robotniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004r.) z późn. zmianami.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content