Zapytanie ofertowe – sondaż rynku – wydzielenie pomieszczenia zmywalni naczyń

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU

1.ZAMAWIAJĄCY: Gmina Kielce / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Roboty budowlane polegające na wydzieleniu pomieszczenia zmywalni naczyń w Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób Chorych na Alzheimera w Kielcach ul. J. Nowaka – Jeziorańskiego 53 w związku z realizacją inwestycyjnego zadania projektowego pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii OWD dla osób niesamodzielnych”.

Roboty budowlane i instalacyjne obejmują wyodrębnienie zmywalni naczyń tj. m.in.: wykonanie ścianki działowej z oknem podawczym, wbudowanie szafy przelotowej, montaż zlewozmywaka. Szczegółowy zakres określa przedmiar robót.

3. TERMIN  I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 10 dni roboczych od daty zlecenia; FOWD dla Chorych na Alzheimera ul. J. Nowaka – Jeziorańskiego 53 w Kielcach.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content