Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – z zakresu wspierania rodziny – „Integracja kluczem do lepszego życia”

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta: Prezydent Miasta Kielce
Rodzaj zadania publicznego: Zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny
Tytuł zadania publicznego: „Integracja kluczem do lepszego życia”
Nazwa oferenta: Fundacja na rzecz organizowania społeczności lokalnej „Po sąsiedzku”, ul. Wojska Polskiego 52, 25-375 Kielce

Adres do korespondencji: ul. Zagórska 312, 25-362 Kielce.

Nazwa jednostki bezpośrednio wykonującej działanie: Fundacja na rzecz organizowania społeczności lokalnej „Po sąsiedzku”, ul. Wojska Polskiego 52, 25-375 Kielce
Termin realizacji zadania publicznego: Data rozpoczęcia: 01.10.2021 r. Data zakończenia: 31.12.2021 r.
Tryb składania oferty: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej):
Elżbieta Nobis, tel.: 607 773 302, posasiedzku.ngo@gmail.com

(…)

Pełny dokument w załączniku

Skip to content