Zapytanie ofertowe: zakup, dostawa oraz montaż pawilonu przeznaczonego na ogrzewalnię dla bezdomnych

Zał. Nr 2

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa oraz montaż pawilonu przeznaczonego na ogrzewalnię dla bezdomnych
. Termin realizacji zamówienia: 16.12.2019 r.
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: Projekt koncepcyjny – budowa budynku kontenerowego o funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych

a) opis przedmiotu zamówienia

 

6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert: Pisemnie – osobiście lub drogą pocztową na adres podany w pkt 1
Oferty należy składać do 22.11.2019 r. godz. 11:00
Rozstrzygnięcie nastąpi w terminie 14 dni od daty składania ofert.
8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Paweł Regucki, tel. 606 760 493, e-mail: p.regucki@mopr.kielce.pl
Skip to content