Ogłoszenie – Zakup wyposażenia na potrzeby Działu Bezdomności i Rejonu Opiekuńczego „Za torami”

Ogłoszenie nr 623149-N-2019 z dnia 2019-11-15 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach: ZAKUP WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY DZIAŁU BEZDOMNOŚCI I REJONU OPIEKUŃCZEGO „ZA TORAMI” w ramach projektu p.n. : „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content