Zapytanie ofertowe: Zakup wyposażenia żłobka w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego o część przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3, 25-001 Kielce w ramach resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019”

Zał. Nr 2

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: Zakup wyposażenia żłobka w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego o część przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3, 25-001 Kielce w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w  wieku do lat 3 Maluch+ 2019”
3. Termin realizacji zamówienia: 28.10.2019 r.
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert: 1. osobiście
Oferty należy składać do dnia 07.10.2019 r., do godz. 13:00
Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 07.10.2019 r. o godz. 14:00
8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Kamiński Krzysztof , tel. 602 787 626 , e-mail k.kaminski@mopr.kielce.pl
Skip to content