Zapytanie – sondaż rynku – dostawa źródlanej wody w butlach wraz z dzierżawą dystrybutorów

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU

1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:   dostawa  źródlanej wody w butlach 18,9 l wraz z dzierżawą dystrybutorów dla pracowników MOPR w 2022 r.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 03.01.2022 do 31.12.2022 .

4. KRYTERIA WYBORU OFERTY:  cena ,spełnione  istotne warunki zamówienia .

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content