Zapytanie – sondaż rynku: zakup wyposażenia dla Działu ds. Bezdomności, … na potrzeby realizacji projektu „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”

Zał. Nr 2

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: Zakup wyposażenia dla Działu ds. Bezdomności, Rejonu Opiekuńczego „Za Torami” i Działu Projektów Strukturalnych na potrzeby realizacji projektu „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zakup mebli będzie finansowany ze środków bezpośrednich projektu.
3. Termin realizacji zamówienia 01.06.2020  do  30.06.2020
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: kosztorys
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert:
  1. osobiście lub drogą pocztową na adres podany w pkt 1
  2. oferty należy składać do do 27.05.2020, godz.  10:00
  3. rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 27.05.2020 do godziny 10:30
8. Rozpoznanie prowadził(a): Agata Dubik, tel.: 41 331 25 24, e-mail: a.dubik@mopr.kielce.pl
Skip to content