Zarządzenie nr 14/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce, z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na zapewnieniu pieczy zastępczej dzieciom i młodzieży pochodzącym z miasta Kielce oraz naboru na członków komisji konkursowej

Zarządzenie nr 14/2024

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,

działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce,

 

z dnia 1 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  w roku 2024

zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na zapewnieniu pieczy zastępczej dzieciom i młodzieży pochodzącym

 z miasta Kielce oraz naboru na członków komisji konkursowej

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content