Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kielcach na lata 2024 – 2028

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kielcach na lata 2024 – 2028

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, informuje, że w dniu 30 stycznia 2024 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego zostało opublikowane Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kielcach na lata 2024 – 2028.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w formie pisemnej zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Kielce na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce w zamkniętych kopertach z dopiskiem „zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kielcach” w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia od daty opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Więcej informacji na stronie: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2024/519/

Skip to content