Zarządzenie nr 144/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie nr 144/2021
Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2022 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania komisji konkursowej

 

Dotyczy zadania publicznego:

  • Prowadzenie w lokalu podmiotu na terenie Miasta Kielce – placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie specjalistycznej

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku:

Skip to content