Zarządzenie Nr 165/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 6 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 165/2019
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze Środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

 

(…)

Zapoznaj się:

Skip to content