Zarządzenie Nr 251/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 czerwca 2019 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 251/2019
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze Środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych zleconego przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym

 

(…)

Zapoznaj się:

Skip to content