Zarządzenie nr 31/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 19 maja 2022 r.

Zarządzenie nr 31/2022

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia 19 maja 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu,
których adresatami są mieszkańcy Kielc

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content