Zarządzenie nr 36/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 28 lipca 2023 r. działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  w latach 2023 – 2024 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, których adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie nr 36/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia 28 lipca 2023 r.

działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  w latach 2023 – 2024 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, których adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania Komisji konkursowej

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content