Zarządzenie nr 37/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 20 maja 2021 r.

Zarządzenie nr 37/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

 z dnia 20 maja 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu, których adresatami są mieszkańcy Kielc

(…)
Pełny dokument w załączniku

Skip to content