Zarządzenie Nr 450/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2020

ZARZĄDZENIE NR 450/2020
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans u tych rodzin i osób, których adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania komisji konkursowej

(…)

Zapoznaj się:

Skip to content