Zarządzenie nr 5/2021 Dyrektora MOPR w Kielcach z dnia 14 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 5/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, których adresatami są mieszkańcy Kielc

Dotyczy zadania publicznego:

  • Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego dla młodzieży w lokalu Zleceniodawcy w Kielcach, przy ul. Zbożowej 4 (załącznik)

(…)

Pełna dokumentacja w:

Skip to content