Zarządzenie nr 56/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 4 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 – 2024 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, którego adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 56/2022
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 – 2024 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, którego adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania komisji konkursowej

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content