Zarządzenie nr 67/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie nr 67/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

 z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, którego adresatami są mieszkańcy Kielc

(…)
Pełny dokument w załączniku

Skip to content