Zarządzenie nr 72/2023z dnia 10 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024–2026 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na prowadzeniu ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, których adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie nr 72/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  w latach 2024–2026 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na prowadzeniu ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, których adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania Komisji konkursowej

 

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content