Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Zakup wyposażenia rehabilitacyjno-medycznego ramach programu wieloletniego ”Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023- Moduł I-Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior + przy ul. Naruszewicza 23 w Kielcach

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Nazwa , opis przedmiotu zamówienia: Zakup wyposażenia rehabilitacyjno-medycznego w ramach  programu wieloletniego ”Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023- Moduł I-Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior + przy ul. Naruszewicza 23 w Kielcach.

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 29.09.2023 r na kwotę 30 604,73 zł, na podstawie rozeznania rynku.

Kwota zabezpieczona w budżecie projektu na pokrycie wydatku  w ramach w/w postępowania to 30 970,00 zł brutto.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content