Zarządzenie nr 75/2023 z dnia 17 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu interwencji kryzysowej mieszkańcom Kielc oraz powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie nr 75/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  w roku 2024

zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu interwencji kryzysowej mieszkańcom Kielc oraz powołania Komisji konkursowej

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content