Zarządzenie nr 8/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, których adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 8/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

 z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, których adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania komisji konkursowej

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content