Zbiorcze zestawienie ofert: „Usługa doręczania przekazów pieniężnych/pocztowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2021 roku”

Numer postępowania: MOPR/22/2020

Zbiorcze zestawienie ofert
w przetargu nieograniczonym na:

„Usługa doręczania przekazów pieniężnych/pocztowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Kielcach w 2021 roku”

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 153 700,00 zł brutto.

 (…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content