Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: „Zakup i dostawa opału dla podopiecznych MOPR w Kielcach w 2021 roku”

Numer postępowania: MOPR/19/2020

Kielce, dnia 21.12.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2, informuje, że w dniu 16.12.2020 r. o godz. 09:25 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa opału dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2021 roku”numer postępowania MOPR/19/2020.

W postępowaniu wpłynęły  3 oferty.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

 

Skip to content