Zbiorcze zestawienie ofert: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych, zwykłych ekonomicznych i zwykłych priorytetowych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR”

Numer postępowania: MOPR/21/2020

Zbiorcze zestawienie ofert
w przetargu nieograniczonym na:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych, zwykłych ekonomicznych i zwykłych priorytetowych oraz  zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR”

 Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 630 300,00 zł brutto.

 

 (…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content