Zbiorcze zestawienie ofert – Usługi w zakresie zapewnienia SCW i dzierżawy urządzeń drukujących

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/12/2019
Kielce, dn. 01.08.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert
w przetargu nieograniczonym na:

Usługi w zakresie zapewnienia Systemu Centralnego Wydruku (SCW) i dzierżawy urządzeń drukujących

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content