Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dla uprawnionych mieszkańców Kielc w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

Nr postępowania: MOPR/ZP/341/11/2019
Kielce, 30 sierpnia 2019

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:

Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dla uprawnionych mieszkańców Kielc w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: Zadanie I: 439 200,00 zł brutto; Zadanie II: 75 600,00 zł brutto; Zadanie III: 12 600,00 zł brutto; Zadanie IV: 892 800,00 zł brutto.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content