21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego

Życzenia minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg z okazji dnia pracownika socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego jest szczególnym dniem dla wszystkich pracowników służb społecznych, zarówno tych zatrudnionych w jednostkach samorządowych, jak i działających podmiotach niepublicznych. Jednak przede wszystkim dzień ten jest okazją do wyrażenia wdzięczności za Państwa codzienny wysiłek i trud wkładany w pracę na rzecz osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Wszystkim pracownikom socjalnym pragnę złożyć serdeczne podziękowania za udzielanie wsparcia i pomocy skierowanej do osób potrzebujących oraz zaangażowanie w wykonywane przez Państwa zadania. Jako pracownicy socjalni obcujecie i zmagacie się Państwo na co dzień z ludzkimi dramatami – ubóstwem, chorobami, samotnością i odrzuceniem. Pochylacie się nad biedą i nieszczęściem ludzi zepchniętych przez życie na jego margines. Praca w takich okolicznościach wymaga oprócz profesjonalizmu, odporności psychicznej i ogromnej wrażliwości na krzywdę i słabość drugiego człowieka. Swoim zaangażowaniem, empatią oraz wrażliwością dajecie wzór do naśladowania i uczycie okazywania godności drugiemu człowiekowi.

Świadczona przez Państwo praca socjalna to jedna z najważniejszych form pomocy. To jednocześnie wielka odpowiedzialność i ciężka praca, do której potrzeba niezwykłych ludzi. Państwa działania dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie pozwalające łatwiej przezwyciężyć troski i rozwikłać problemy dnia codziennego.

W tym wyjątkowym Dniu życzę Państwu, by nie opuszczała Was świadomość potrzeby i ważności tych działań, pomimo poczucia porażki i bezradności, które zapewne nierzadko pojawiają się w pracy socjalnej w bezpośredniej konfrontacji z napotykanymi problemami społecznymi.

Jednocześnie składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, szczęścia w życiu osobistym oraz satysfakcji i dalszych sukcesów zawodowych. Nagrodą za trud i wysiłek niech będzie szacunek społeczny i wdzięczność osób wspieranych, a przede wszystkim trwałe uniezależnienie Państwa klientów od systemu pomocy społecznej i odzyskanie przez nich pełni społecznej aktywności.

Życzenia dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

 

Życzenia marszałka województwa świętokrzyskiego

 

 

Skip to content